Τι παρατηρούμε και τι πιστεύουμε

Στην καθημερινή μας ζωή σήμερα παρατηρούμε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και εκφοβισμού λόγω πολιτισμικής διαφορετικότητας. Υπάρχει διάχυτη και αναπαράγεται μια στερεοτυπική κοινωνική αντίληψη για «ανώτερους και κατώτερους» πολιτισμούς και διαπιστώνουμε ότι τέτοιες ξενοφοβικές τάσεις πηγάζουν από άγνοια του διαφορετικού και μοναδικού πολιτισμού που αναπτύσσουν οι άνθρωποι σε κάθε κοινωνία στο τόπο καταγωγής τους. Πιστεύουμε πως η γνωριμία με τους μύθους και τα παραμύθια, τις παραδόσεις και τη ζωή άλλων λαών σε διάφορες γωνιές της γης, θα συμβάλει στην ανατροπή του στερεοτυπικού τρόπου σκέψης που θέλει άνιση αντιμετώπιση για «υποανάπτυκτους και απολίτιστους» λαούς και θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της ξενοφοβίας μέσα και έξω από το σχολείο.