Στόχοι

Οι στόχοι που θέτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαπολιτισμικής αγωγής «Ταξίδια Πολιτισμού» για τα παιδιά είναι :

  • Να γνωρίσουν την προφορική παράδοση και τη ζωή άλλων λαών.
  • Να εκτιμήσουν τη μοναδικότητα κάθε πολιτισμού και να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες που μας συνδέουν.
  • Να καλλιεργήσουν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως ο σεβασμός και η αποδοχή, η κατανόηση και η αλληλεγγύη.
  • Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην πολιτισμική διαφορετικότητα και να την υπερασπίζονται.
  • Να συνυπάρχουν αρμονικά και να συνεργάζονται στη σχολική και κοινωνική ζωή με παιδιά από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες.
  • Να προσαρμόζονται στην κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα και να ζουν πιο ευτυχισμένα.
  • Να εκφραστούν δημιουργικά κατασκευάζοντας μια χαρακτηριστική χειροτεχνία από την πολιτισμική παράδοση των λαών.